Català | Deutsch | English | Español | Français

Sistema ConceptualSistema Conceptual

La bellesa, al primer lloc on es troba, és a les mateixes estructures cognitives que la possibiliten

UN NOU PARADIGMA


La bellesa, al primer lloc on es troba, és a les mateixes estructures cognitives que la possibiliten

 
 NOU DOCUMENT:
 
 

ELS DRETS DELS NENS A BIO-
CULTURA 2009-05-09

Text complet de la conferència en  "
català" Versión castellano - español

Què causa l'autisme
Waht causes autism
 
SEARCH-CONGRESS (2009-01-30)
Conferencia en el "Search-Congress" de Barcelona, completa,  en castellano -
español.  
 
 
 
English translation completed : see above
Traducción al castellano/ español en curso: ver arriba
Sistème conceptuel
Nous apprécions l'intérêt des nombreux lecteurs qui nous rendent visite depuis beaucoup de pays. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé à traduire en français les parties du site, ainsi que certains documents "PDF" Si vous connaissez parfaitement le français et vous voulez collaborer avec nous dans la traduction, vous pouvez écrire à
info@sistemaconceptual.org
BegriffsSystem
Wir danken dem Interesse der zahlreichen Lesern die uns aus unterschiedlichen Staaten besuchen. Aus diesem Grund haben wir mit der Übersetzung dieser Webseite, sowie mit der übersetzung einiger "PDFs", begonnen. Falls Sie die deutsche Sprache perfekt beherrschen und Sie mithelfen möchten, können Sie sich mit uns
cucobo@gmail.com unter in Verbindung setzen. 
 
La incoherència més gran de la civilització humana és: el contrast entre el gran coneixement de la fenomenologia externa a l’home i el nul coneixement de la nostra pròpia fenomenologia cognitiva interna, la que ens permet l’anterior coneixement extern
(vegeu la "Presentació")

L'ESTRUCTURA DEL PENSAMENT  I DEL CONEIXEMENT

El Pensament té una estructura perfectament descriptible i representable, fins al punt de ser simulable amb ordinador.

El Coneixement és un dels nivells del Pensament que es basa en dos estructures arbrades, la dels conceptes exactes i la de les relacions intrínseques entre conceptes.

El Coneixement resulta d’aplicar adequadament l’arbre de les relacions intrínseques a l’arbre dels conceptes exactes.

El Raonament i la Lògica resulten d’aplicacions i autoaplicacions adequades del Coneixement.

S'ha comprovat i simulat aquesta estructura, que denominem "Sistema conceptual (intrínsec i exacte)".


EL SISTEMA CONCEPTUAL


El “Sistema conceptual” és una potent eina metodològica que permet estructurar, definir, representar i codificar de manera inequívoca i exacta tots els conceptes i tots els coneixements. Aquests es poden descomposar en els seus elements simples, i poden ser composats i operats lògicament els uns amb els altres.

De la mateixa manera que amb els "Sistemes numèrics posicionals" podem representar i interpretar fàcilment quantitats com 64 785 213, mitjançant el "Sistema conceptual" també podem representar fàcilment i intuïtivament tots els conceptes i coneixements.

En llenguatge matemàtic, des dels "Sistemes numèrics posicionals" (decimal, binari, ...) amb el que representem els conceptes quantitatius (els números), el “Sistema conceptual” en fa una extensió algebraica a tots els conceptes i tots els coneixements.


Tot això conforma el “Model del pensament”, que s’emmarca amb el “Model global de la psique”. La potència gestora de la nostra psique i l'encert d'aquests models que la representa, fa que el model també sigui aplicable a altres àmbits inicialment insospitats (veure "Proposta" i "Aplicacions").
.
ARBRE DE LA SAVIESA  I CIÈNCIA UNIVERSAL


Ramon LLULL (1232-1315) amb l' "Arbre de la saviesa" i G. W. LEIBNITZ (1646 - 1716) amb la "Ciència universal", van intuir trets bàsics de l'estructura del coneixement humà. 

¿Com és aquest "arbre"?


ANTECEDENTS: ELS NOMBRES INDOARÀBICS
 
Des del descobriment dels sistemes numèrics posicionals es van trigar uns 1 000 anys en implantar-los socialment arreu.

L’ús generalitzat dels sistemes numèrics posicionals ha permès en només 200 anys un espectacular desenvolupament de la ciència, de la tecnologia, i en conseqüència de la societat.


¿UN FUTUR ALLUNYAT?

¿Caldran uns altres mil anys per a implantar socialment aquest important coneixement de com funciona el coneixement humà? Esperem que no, perquè no estem a l’Edat mitjana sinó que a l'Edat de les telecomunicacions.


POTS "BAIXAR" UN PDF DE TOTA AQUESTA WEB
1 100 kB
(exceptuant els documents, que cal "baixar" un a un a la pàgina dels "Documents").
 

© 2007 - 2013 Sistema Conceptual.