Català | Deutsch | English | Español | Français

Sistema ConceptualSistema Conceptual

La belleza se encuentra en primer lugar, en las mismas estructuras cognitivas que la posibilitan

FAQ

FAQ (=FREQUENT ASKED QUESTIONS =PREGUNTES MÁS FRECUENTES) 
(les respostes s'estan incorporant poc a poc a la Web)

Els 25 (i 125) interrogants més importants que té pendents la ciència (segons la revista "Science", 309 (5731) 2005 july “25-125 questions”).
Reflexions prèvies: Carta a A. LESHNER, Science (ScienceLESHNERWeb.pdf) 632 kB

Quines són les bases biològiques de la consciencia? ("What is the Biological Basis of Consciousness?") RESPOSTA

Què canvis genètics han fet únics als humans? (“What Genetic Changes Made Us Uniquely Human?”) RESPOSTA

¿Què causa l'autisme? ("What causes autism?") BREU REFLEXIÓ (Autisme.pdf)  22 kB

"Why do we dream?", "Why are there critical periods for language learning?", "Is morality hardwired into the brain?", "How much of personality is genetic?", "What gave rise to modern human behavior?", "What are the roots of human culture?", "What are the evolutionary roots of language and music?" … (pendent)


Altres interrogants de la ciència

¿Perquè els nadons prematurs tenen com a servitud greus efectes a llarg termini, inclosos greus dèficits cognitius? ("The Lancet", 371, 2008-03-08) RESPOSTA (TheLancet.pdf)   138 kB

¿La matemàtica és una creació exclusivament/ autònomament humana? ¿Com és possible que l'home faci matemàtica? RESPOSTA

¿Com s'explica el fenomen, avui plenament acceptat i inqüestionable, de la reflexologia podal? RESPOSTA


Algunes preguntes per a pensar

Si ja se sap que en el cervell no hi ha estructures alfabètiques, ¿perquè seguim ordenant els conceptes només alfabèticament?

Si els ordinadors gestionen estructures virtuals com també ho són les del coneixement, si ja se sap que en el cervell no hi ha estructures en forma de pàgines ni de línies ¿perquè amb els ordinadors actuals seguim utilitzant pàgines –com les pàgines Web– que és un recurs material ancestral de representació, de fa milers d’anys (els papirs)?

¿Quines facultats –siguin bàsiques o compostes– intervenen en el procés cognitiu? ¿Com funcionen?

¿Es poden ordenar els conceptes segons l’edat a la que poden ser adquirits pels nens? ¿Es poden “ordenar” els coneixements?

¿Es poden analitzar les causes cognitives del fracàs escolar (no les afectives) i resoldre-les?

¿Es poden descomposar els coneixements complexos/ difícils en els seus components elementals/ trivials?

¿Es poden definir conceptes tan exactes/ inequívocs com els números?

¿Es pot definir exactament què és la vida?
¿Es pot definir exactament què és la cultura?
¿Es pot definir exactament què és la imprompta?
¿Què és estrictament i com s’explica la “sabiesa de la natura”, un plantejament intuïtiu que defensen molts científics?

¿Es pot aprendre deu o més vegades més de presa de com s'aprèn avui?

¿Es pot optimitzar el desenvolupament de la intuïció i de la intel·ligència dels nens?

¿És possible millorar l’aprenentatge de la matemàtica? ¿És possible aprendre matemàtica des del llenguatge?

¿Per què, freqüentment, pensem millor desprès de dormir? ¿Per què molts descobriments s’han trobat somiant i no pensant conscientment?

¿Per què són erronis els postulats del llenguatge de CHOMSKY (avui abandonats per ell mateix)?

¿Quines són les lleis de la Pedagogia, que va cercar VIGOTSKY?

¿Quina és la formulació matemàtica dels processos cognitius que volia trobar PIAGET?

¿Per què WITTGENSTEIN no va trobar un “llenguatge ‘ideal’ de signes exactes que només permetessin la formació de proposicions correctes”? ¿Existeix un “Llenguatge universal” tal com s’ha cercat reiteradament? ¿Com ha d’ésser aquest llenguatge? ¿Es podrien fer traduccions exactes i sense errors? 

Avui coneixem l'excel·lència dels sistemes numèrics posicionals (el decimal habitual. el binari/ digital de la informàtica, ...) per a representar quantitats ¿Què passaria si en el futur s’utilitzés un sistema d’anàloga eficiència per a la representació de tots els Conceptes, per a l’adquisició dels Coneixements (aprenentatge, pedagogia, ...), per a raonar i, en general, per a pensar? ¿Quines aplicacions concretes podrien desenvolupar-se?


Algunes preguntes aclaridores

Al usar conceptes exactes, ¿haurem de substituir les lletres pels nombres? ¿es deshumanitzarà el llenguatge?

¿Quants sistemes conceptuals diferents es poden construir? ¿Tornarem a construir una “Torre de Babel” –com amb els idiomes–, amb tants sistemes conceptuals diferents com institucions que el construeixin?

Si parlem de “Sistema conceptual” ¿podem parlar també de "Sistema cognitiu"? ¿són la mateixa cosa o són dos coses diferents?

¿Quina relació hi ha entre la "Ciència universal" i la "Teoria holística" amb la "Teoria general de sistemes" de BERTALANFFY? RESPOSTA

¿Quina relació hi ha entre aquesta Web i les propostes educatives de Wilhelm REICH? RESPOSTA

¿Quina relació hi ha entre aquesta Web i la teoria del "Continuum" de Jean LIDLOFF?