Català | Deutsch | English | Español | Français

Sistema ConceptualSistema Conceptual

La bellesa, al primer lloc on es troba, és a les mateixes estructures cognitives que la possibiliten

UN NOU PARADIGMA

 

 

La bellesa, al primer lloc on es troba, és a les mateixes estructures cognitives que la possibiliten

 


Aimeriez-vous participer et de collaborer à cette initiative excitante?

Bénévoles!

 

NOUS DOCUMENTS INCORPORATS


Classificació i recuperació informació
Element nilpotent (i Sedan-coupé)
Demostracions de física i química
Web i BERTALANFFY
Proteïnes
Forma


NUEVO!!

Conferencia en el "Search-Congress" de Barcelona (2009-01-30) en castellano/ español.
Texto integro en "pdf" con preguntas, respuestas, valoraciones de los asistentes y Anexos (referencias de prensa y fotos aéreas).

DOCUMENTS EN PREPARACIÓ

Ciència universal
Teoria holística
Lògica i raonament artificial
Traducció automàtica
Normalització lingüística
Demo fenomenologia “Terminacions”
Partició intrínseca
Genètica
Continuum (LIDLOFF)

 

El “Sistema conceptual” és una potent eina metodològica que permet estructurar, definir, representar i codificar de manera inequívoca i exacta tots els conceptes i tots els coneixements. Aquests es poden descomposar en els seus elements simples, i poden ser composats i operats lògicament els uns amb els altres.

De la mateixa manera que amb els "Sistemes numèrics posicionals" podem representar i interpretar fàcilment quantitats com 64 785 213, mitjançant el "Sistema conceptual" també podem representar fàcilment i intuïtivament tots els conceptes i coneixements.

En llenguatge matemàtic, des dels "Sistemes numèrics posicionals" (decimal, binari, ...) amb el que representem els conceptes quantitatius (els números), el “Sistema conceptual” en fa una extensió algebraica a tots els conceptes i tots els coneixements.


Conceptual System
We thank our numerous readers, who visit our website from many different countries, for their interest. This is the reason why we have started to translate the website into English, as well as some attached documents in “PDF” format. Therefore, if you speak and write English very well and if you would like to collaborate with us in this translation, you can contact us at cucobo@gmail.com
Sistema conceptual
Agradecemos el interés de los numerosos lectores que nos visitan desde diversos países. Por ello hemos empezado a traducir partes de la Web al castellano (=español), si bien algunos “PDF’s” ya están en este idioma.
Sistème conceptuel
Nous apprécions l'intérêt des nombreux lecteurs qui nous rendent visite depuis beaucoup de pays. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé à traduire en français les parties du site, ainsi que certains documents "PDF" Si vous connaissez parfaitement le français et vous voulez collaborer avec nous dans la traduction, vous pouvez écrire à cucobo@gmail.com
BegriffsSystem
Wir danken dem Interesse der zahlreichen Lesern die uns aus unterschiedlichen Staaten besuchen. Aus diesem Grund haben wir mit der Übersetzung dieser Webseite, sowie mit der übersetzung einiger "PDFs", begonnen. Falls Sie die deutsche Sprache perfekt beherrschen und Sie mithelfen möchten, können Sie sich mit uns unter cucobo@gmail.com in Verbindung setzen.

 ARBRE DE LA SAVIESA 
I CIÈNCIA UNIVERSAL


Ramon LLULL (1232-1315) amb l' "Arbre de la saviesa" i  G. W. LEIBNITZ (1646 - 1716) amb la "Ciència universal", van intuir trets bàsics de l'estructura del coneixement humà.
 

¿Com és aquets "arbre"?
 

 

L'ESTRUCTURA DEL CONEIXEMENT

El Coneixement té una estructura perfectament descriptible i representable, fins al punt de ser simulable amb ordinador.

El Coneixement es basa en dos estructures arbrades, la dels conceptes exactes i la de les relacions intrínseques entre conceptes.

El Coneixement resulta d’aplicar adequadament l’arbre de les relacions intrínseques a l’arbre dels conceptes exactes. El Raonament i la Lògica resulten d’aplicacions i autoaplicacions adequades del Coneixement.

¿PROPOSTA O TEORIA?

S'ha estudiat, descrit, comprovat i simulat aquesta estructura, que denominem "Sistema conceptual (intrínsec i exacte)". Ben lluny d'opinions, de propostes o d'hipòtesis, estem davant una teoria certa, i en conseqüència, útilment aplicable a la pràctica.

Tot això conforma el “
Model del pensament”, que s’emmarca amb el “Model global de la psique”.

La potència gestora de la nostra psique i l'encert d'aquest model que la representa, fa que el model també sigui aplicable a altres àmbits inicialment insospitats (veure "Proposta" i “Aplicacions”).

 

ANTECEDENTS: ELS NOMBRES INDOARÀBICS

Des del descobriment dels sistemes numèrics posicionals es van trigar uns 1 000 anys en implantar-los socialment arreu.

L’ús generalitzat dels sistemes numèrics posicionals ha permès en només 200 anys un espectacular desenvolupament
de la ciència, de la tecnologia, i en conseqüència de la societat.

¿UN FUTUR ALLUNYAT?

¿Caldran uns altres mil anys per a implantar socialment aquest
important coneixement de com funciona el coneixement humà? Esperem que no, perquè no estem a l’Edat mitjana sinó que a l'Edat de les telecomunicacions.

 
¿PER QUÈ?

Una altra pregunta és:

¿per què cal aquesta Web?
 
doncs perquè avui, la incoherència més gran de la civilització humana és: el contrast entre el gran  coneixement de la fenomenologia externa a l’home i el nul coneixement de la nostra pròpia fenomenologia  cognitiva interna, la que ens permet   l’anterior   coneixement extern (vegeu la "Presentació").
 

FAQ  I GLOSARI

FAQ
(=Frequently Asked Questions =Preguntes més freqüents)

La proposta d’un nou paradigma desperta preguntes que generen debat. Us convidem a preguntar i a debatre a l’apartat FAQ

Glosari (Pendent)

Quan fem un canvi de paradigma en un àmbit de sistemes complexos, és inevitable utilitzar termes/ conceptes que cal explicar per a evitar confusions i sobre tot per a millorar la comunicació entre escriptor i lectors. Les paraules subratllades us portaran a les seves definicions inequívoques en el Glosari, i els documents que les tracten.


POTS "BAIXAR" UN PDF DE TOTA AQUESTA WEB
 

1 100 kB
(exceptuant els documents, que cal "baixar" un a un a la pàgina dels "Documents").